Co dalej z normą ISO 45001

Obecny stan prac nad normą ISO 45001 przebiega w następujący sposób: Luty 2016  –  opracowano  – projekt normy ISO/DIS 45001(Draft International Standard) Maj 2017 – opracowano projekt normy ISO/DIS 45001.2 (Draft International Standard) Sierpień 2017 – prace nad uwagami (1628 Czytaj więcej

Spotkanie otwarte – podsumowanie

W dniu 15 listopada 2017 w Warszawie miało miejsce spotkanie otwarte Stowarzyszenia Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000. Tematem wiodącym spotkania  była prezentacja Stowarzyszenia Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000, jego statutu, zakresu działalności, władz Czytaj więcej