Członkostwo

Zgodnie  z  Uchwałą  Nr 02 / 2017   Zarządu Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 45000

Regulamin składek członkowskich

Członek Honorowy – bez opłat – [pobierz deklarację]

Członek Zwyczajny   – 60 zł/rok  (brak opłaty wpisowej) – [pobierz deklarację]

Członek Wspierający  negocjacje indywidualne od 1500 zł /rok – [pobierz deklarację]

A.   Oferta dla członków Zwyczajnych Stowarzyszenia

 1. karta członkowska / znaczek Stowarzyszenia;
 2. szkolenia, konferencje, wizyty studyjne dotyczące systemów zarządzania z ulgą finansową 10%;
 3. bieżąca informacja o pracach nad projektami norm w zakresie ISO 45000 oraz innej przedmiotowej dokumentacji;
 4. zagwarantowany bezpłatny dostęp do strony internetowej, zawierającej informacje o szkoleniach z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, materiały informacyjno-szkoleniowe, porady, serwis prawny, itp;
 5. możliwość korzystania z dyżurów konsultanta BHP / specjalisty ds. SZBHP;
 6. rekomendowana lista konsultantów współpracujących z Stowarzyszeniem (możliwość skorzystania z odpłatnych porad konsultacyjnych, wdrożeń, szkoleń);
 7. reprezentowanie członków w kontaktach z jednostkami administracji, organami akredytującymi i jednostkami certyfikującymi ;
 8. organizacja klubów branżowych dla zainteresowanych (np. energetyczny, budowlany, hutniczy), pracujących w określonych obszarach zainteresowań;
 9. projekty edukacyjne, wymiana doświadczeń, wizyty studyjne w wybranych organizacjach
  (w tym chcących zaprezentować swoją działalność, produkty, funkcjonujące systemy zarządzania lub ich elementy);
 10. możliwość stosowania logo Forum na dokumentach i papierach firmowych;
 11. wymiana doświadczeń z innymi członkami Forum w sprawach systemów zarządzania BHP.

 B.  Oferta dla Członków Wspierających w ramach negocjacji wsparcia finansowego Stowarzyszenia, wszystkie punkty z poz. A oraz dodatkowo:

 1. szkolenia, konferencje, wizyty studyjne dotyczące systemów zarządzania i organizowane przez Stowarzyszenie z wynegocjowaną ulgą finansową dla skierowanych przez Członka uczestników, ( od 20% taniej – do negocjacji )
 2. dedykowane szkolenia i instruktaże, nieobciążone marżą („po kosztach”);
 3. w ramach konsultacji możliwość skorzystania z porady na miejscu w firmie (terminy i ilość dni konsultacji do negocjacji, Członek pokrywa koszty dojazdu i zakwaterowania konsultanta);
 4. bezpłatna reklama firmy w ramach organizowanych paneli szkoleniowo-konferencyjnych (możliwość skorzystania z powierzchni reklamowych, prezentacja firmy, wystąpienie przedstawiciela);
 5. bezpłatna reklama w przygotowywanych wydawnictwach oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia.